Reklamasjon

  • Hvis du har en tilhenger som skal utbedres noe på registreres saken her.
  • Du vil motta en kvittering når saken er sendt inn
  • Vi ønsker gjerne bilder som kan hjelpe til saksbehandlingen. Disse sendes inn som vedlegg til kvitteringens ePost

Kundeopplysninger