Vedlikehold av SVELA båthengere

  1. Svela båthengere har helsveiste vedlikeholdsfrie chassis bygget i varm-galvanisert stål. Etter sammen-sveising har hele chassiset gått igjennom en prosess med syrebad og dypping i flytende sink ved ca. 450 grader Celsius . Dette er en kostbar prosess, men vi ser fortsatt 30 – 40 år gamle Svela tilhengere som er uten rust…..
  2. Svela båthengere har vedlikeholdsfri torsjonsfjæring levert av tyske Knott GmbH, en av verdens mest anerkjente produsent av tilhenger-komponenter som aksler, bremser etc.
    Dette er et kompakt og vedlikeholdsfritt fjæringssystem med selvdempende effekt som gjør utenpåliggende støtdempere overflødige. Systemer med gammeldagse blad- eller spiralfjærer må påmonteres ekstra støtdempere og er derfor lite egnet på båthengere som må tåle sjøvann.
  3. Svela båthengere har vanntette, vedlikeholdsfrie hjulnav og smørefrie kulelagrelevert av tyske Knott GmbH.
  4. Svela båthengere har mekaniske påløps-bremser. Alt vedlikehold av hjul- og bremsesystemet må av sikkerhetsmessige grunner overlates til godkjent bil- eller tilhengerverksted, om man ikke selv er fagutdannet til slikt arbeide.
  5. Svela E-type rulle-system (Patented Equalizing Roll on System) består av kraftige 4.00-4 luft-fylte hjul med vedlikeholdsfrie glidelagre. Lufttrykket i disse små dekkene skal være ca. 30 PSI (ca. 2 BAR).  Hvorfor luftfylte rulle-hjul? Fordi det er bare luftfylte hjul som får tilbake sin runde form etter å ha vært sammenpresset av båten gjennom en lang vinter. Alle kompakte eller skum-fylte ruller og hjul av plast eller gummi får, etter en tid med last, flate felt som gjør det vanskelig eller umulig å rulle båten av og på tilhengeren.Svelahengere lever lenge og hjulene kan bli forsvaket med årene, ved fylling av luft må beskyttelseutstyr brukes for å unngå skader. Bransjestandard angir 7 år som anbefalt skifteintervall og 10 år som maksimal levetid på hjul. Hjul eldre en dette må håndteres med forsiktighet. ,
  6. Lufttrykk i hoved-hjulene skal være 65 PSI (ca. 4,5 BAR). Dette gjelder dekkdimensjon 185R14-C, som er standard på alle Svela båthengere fra B18XE til B35MAX3E. Bransjestandard angir 5 år som anbefalt skifteintervall og 10 år som maksimal levetid på dekk.
  7. Svela båthengere er utstyrt med LED lyktesystem som standard. Det betyr at lykter og kabelnettet er 100% vanntett (IP69k) og at ingen lykter eller lyktebraketter må demonteres eller forflyttes før båt sjøsettes eller tas opp.